Quảng Cáo Facebook

Cách Cài Đặt Mã Facebook Pixel Cho Website Bằng Google Tag Manager

Facebook Pixel là mã theo dõi rất quan trọng giúp nhà quảng cáo có thể tạo được những tệp đối tượng cụ thể hơn để sử dụng cho quảng cáo Facebook như tiếp thị lại khách hàng đã vào website, khoanh vùng các đối tượng khách hàng có nhu cầu cụ thể. Có nhiều bạn thấy khá phức tạp khi cài đặt mã Facebook Pixel nhưng thực tế lại rất đơn giản. Các bạn tham ...