Quảng Cáo Google Adwords

Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Theo Dõi Chuyển Đổi Trong Google Adwords

Theo dõi chuyển đổi trong quảng cáo Google Adwords là việc làm cần thiết giúp nhà quảng cáo biết được liệu chiến dịch quảng cáo, nhóm quảng cáo hay từ khóa nào của tài khoản quảng cáo đang thực sự mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Cách Hiển Thị Số Liệu Google Analytics Trên Tài Khoản Google Adwords

Việc hiển thị số liệu của Google Analytics trên tài khoản Google Adwords là việc cần thiết để nhà quảng cáo có thể xem được số liệu cụ thể, chi tiết về hành vi của khách hàng sau khi click vào chiến dịch, từ khóa hay mẫu quảng cáo nào đó để từ đó có chiến lược tối ưu tài khoản Google Adwords tốt hơn. ...

Cách Liên Kết Tài Khoản Google Analytics Với Google Adwords

Liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Adwords là việc làm cần thiết giúp hỗ trợ rất nhiều trong việc làm Google Marketing của các marketer.